Contact way
Position: Home > Contact us > Contact way

Dongguan City Xingye  (Yaobao) Plastic Mould Factory

Address:Guangdong Province,Dongguan City,Wangniudun Town, Chijiao administrative district,  Zhenzhong Road No.84 

Tel:+86-769-88556646  

Fax:+86-769-88855483 

Person:Mr.su  13549275590 

E-mail:ahsu@yiubo.com.cn 

网址:www.nursingprereqs.com